ලංකාවේ ලස්සනම ලිංගික සංක්‍රාන්ති වූ චමි අසංකා - අතටම හරිම ලස්නනයි එකපාරක් බැලුවොත් ආයේ බලනවා


ලංකාවේ ලස්සනම ලිංගික සංක්‍රාන්ති වූ චමි අසංකා - අතටම හරිම ලස්නනයි එකපාරක් බැලුවොත් ආයේ බලනවා
චමි අසංකා කියන්නේ ලංකාවේ සිටින සුරූපී කාන්තාවක්. හැබැයි ඇය පිරිමියෙක් වෙලා ඉඳලා කාන්තාවක් බවට පරිවර්ථනය වුණු කෙනෙක්.

පොඩි කාලේ ඇයගේ සිහින වෙලා තියෙන්නේ කාන්තාවක් වෙන්න. මේ නිසා චමි ශරීරයේ සියලු කොටස් සැත්කමක් මඟින් වෙනස් කරගෙන කාන්තාවක් වෙලා තියෙනවා.

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.