728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, December 1, 2016

  මගීන් මහමග රස්තියාදු වෙද්දී ක්‍රිකට් ගහන බස් සේවකයෝ... (PHOTOS)

  u.Ska uyu. ria;shdÿ fjoa§ l%slÜ .yk nia fiajlfhda''' ^PHOTOS&
  §m jHdma;j meje;afjk fm!oa.,sl nia j¾ckh fya;=fjka ck;dj oeä wiSre;djhlg m;aj ;sfnkjd' ck;dj tfia mSvdjg m;ajoa§ niar: fiajlhska nia kej;=ïfmdf,au l%slÜ .iñka isák wdldrh yegka k.rfha§ fufia olakg ,enqKd'
  Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: මගීන් මහමග රස්තියාදු වෙද්දී ක්‍රිකට් ගහන බස් සේවකයෝ... (PHOTOS) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top