728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, November 12, 2016

  නෑ නෑ කිය කිය හංඟන් හිටපු පෙම්වතිය ගැන දුෂ්ය්‍යන්ත් අන්තිමේදී හෙළිකරයි - Photos

  kE kE lsh lsh yxÕka ysgmq fmïj;sh .ek ÿIahHka;a wka;sfï§ fy<slrhs - Photos 
  ÿIahHka;a ùrukag myq.sh ldf,a fmïj;shla ysáh;a weh .ek lshkak Tyq leu;s jqfKa kE" ta;a weh fjkqfjka yefudagu fmkak WmkaÈfkag ;E.s tfyu fokak;a Tyq lghq;= l<d'

  iuyr udOH wdh;k fmïj;sh .ek weyqju tajd .ek miafia t<shg oduq lsh,d ÿIahHka;a lSjd lsh,d wmsg wdrxÑ jqKd' ta;a fï fjoaÈ i;swka; mqj;am;lg Tyq fmïj;sh .ek lsh,d ;sfhkjd'

  yefudau ys;=jd jf.a ta iafg*ks' weh ksrEmK Ys,ams‚hla úÈhg ;uhs lghq;= lrkafka' lafIa;%fha boaÈuhs fï fokakd yïnfj,d l;dny lr,d wÿrf.k ;sfhkafka'

  ta;a yenehs fokakd tl jy,la hgg hkak kï ;j wjqreÿ 5la ú;r hhs lsh,d ÿIahHka;a lsh,d ;sfhkjd'
  Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: නෑ නෑ කිය කිය හංඟන් හිටපු පෙම්වතිය ගැන දුෂ්ය්‍යන්ත් අන්තිමේදී හෙළිකරයි - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top