728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, November 26, 2016

  ලෝක ප්‍රසිද්ධ CNN ප්‍රවෘත්ති අස්සෙ නිල් චිත්‍රපටයක් පෙන්නලා

  f,dal m%isoaO CNN m%jD;a;s wiafi ks,a Ñ;%mghla fmkak,d
  f,dj m%isoaO mqj;a fiajhla jk CNN wdh;kh ñks;a;= 30la wiNH o¾Yk úldYh l< mqj;la ms<sn|j Daily News fjí wvúh jd¾;d lrkjd'

  fuh  wfußldfõ fndiagka m%foaYfha fma%laIlhkag muKla olskak ,enqKq njhs tufjí wvúh lshkafka'

  fï .ek CNN mqj;a fiajh lshkafka Tyqkaf.a wjirhlska f;drj ljqreka fyda úiska fuh isÿl< njhs'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ලෝක ප්‍රසිද්ධ CNN ප්‍රවෘත්ති අස්සෙ නිල් චිත්‍රපටයක් පෙන්නලා Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top