728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, November 17, 2016

  වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වූ සිසුවාට මෛත්‍රිය දක්වයි

  fjí wvúhg we;=¿ jQ isiqjdg ffu;%sh olajhs
  ffu;%Smd, isßfiak ckm;sf.a ks, fjí wvúhg wkjirfhka we;=¿ ù o;a; fjkia l<ehs fpdaokd t,a, jQ mdi,a isiqjd wo ish foudmshka iuÕ meñ‚ ckdêm;sjrhd yuq úh'
  ckm;sf.a werhqu wkqj tys .sh isiqjd iy foudmshka iu. ffu;%Smd, isßfiak uy;d iqyo l;dnyl fhÿfKah'
  isiqjdf.a wOHdmkh id¾:j lr .ekSug iqn  me;=ï tla l< ckdêm;sjrhd isiqjd fjkqfjka úfYaI ;s<sKhla o m%odkh lf<ah'  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වූ සිසුවාට මෛත්‍රිය දක්වයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top