728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, November 21, 2016

  ගණිකා වෘත්තියේ නියැලුනු ටෙලි නිළියක් අත්අඩංගුවට - වීඩියෝ

  .‚ld jD;a;sfha kshe¨‍kq fg,s ks<shla w;awvx.=jg - ùäfhda 
  wu,d frdaia l=f¾ka kue;s bka§h fou< ks<sh fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

  .‚ld jD;a;shg iïnkaOùu fya;=fjka weh fuf,i fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s njhs úfoia udOH jd¾;d lr ;snqfKa'

  u,hd,ï fu.d fg,s kdgH /il rÕmE ks<shla jk wu,d frdaia w;awvx.=jg .ekSu;a iu. fnfyda fokd f;areïf.k we;af;a wu,d fmda,a fuu isoaêhg yiqj we;s njhs'

  fï ksid l,n,hg m;ajQ wu,d fmda,a udOHhg mjid ;sfnkafka w;awvx.=jg .eKqfka ;uka fkdj wu,d frdaia l=f¾ njhs'
  Wmqgd .ekSu ( www.gossip.hirufm.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ගණිකා වෘත්තියේ නියැලුනු ටෙලි නිළියක් අත්අඩංගුවට - වීඩියෝ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top