728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, November 30, 2016

  ‘මේකද යහපාලනේ.. නීලම් කියන්නේ කවුද.. මේ ගැන පරීක්‍ෂණයක් කල යුතු නොවේද’

  ‘fïlo hymd,fka'' kS,ï lshkafka ljqo'' fï .ek mÍla‍IKhla l, hq;= fkdfõo’ - fmd,siam;sg uy iNdjl wd ÿrl;k weu;;=ula fukak''
  fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ§ ieureï W;aijhla Bfha Èkfha r;akmqrfha§ mej;s w;r ty oeureï W;aijh wu;ñka isáh§ fmd,siam;sjrhdg ,enqKq ÿrl;k weu;=ulg Tyq ms<s;=re ÿka wdldrh isri rEmjdysksh úldYKh lf,ah'

  ‘hymd,kh fïlo'' kS,ï lshkafka ljqo'' fï .ek mÍla‍IKhla l, hq;= fkdfõo’ hk úfYaIKhkao m‍%jD;a;sh wjidkfha m‍%YaK f,i ;srfha m‍%o¾YKh úh'
  Wmqgd .ekSu ( www.lankacnews.com

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ‘මේකද යහපාලනේ.. නීලම් කියන්නේ කවුද.. මේ ගැන පරීක්‍ෂණයක් කල යුතු නොවේද’ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top