728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, November 25, 2016

  පිදෙල් කස්ත්‍රෝ ජීවන ගමන නිම කරයි

  msfo,a liaf;%da Ôjk .uk ksu lrhs 
  ysgmq lshqndkq kdhl *sfo,a liaf;%da wNjm%dma; ù ;sfnkjd'

  ñh hk úg Tyq 90jk úfha miqjqKd'

  fï ms<sn| jeäÿr f;dr;=re fuf;la jd¾;djkafka keye''

  lshqndj kej; ck;djg ,ndÿka kdhlhd f,i trg ck;dj Tyqj i<lkq ,enqjd'

  flfia fj;;a Tyqf.a úreoaOjd§ka Tyqj ye¢kajQfha úmlaIh oeäj u¾okh l< mqoa.,fhl= f,ih'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: පිදෙල් කස්ත්‍රෝ ජීවන ගමන නිම කරයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top