728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, October 5, 2016

  සංගක්කාර ආසන්නයට තවත් ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණෙයි (VIDEO)

  ix.laldr wdikakhg ;j;a l%Svlfhla meñfKhs ^VIDEO&
  tlaÈk ;r. y;rl§ msg msg Y;l jd¾;d lrñka YS‍% ,xldfõ l=ud¾ ix.laldr msysgqjd we;s jd¾;dj wdikakhg meñŒug mdlsia;dk lS‍%vl ndn¾ widï iu;a ù isákjd'

  ta" ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iu. mej;s tlaÈk ls‍%lÜ ;r. ;=fka§ Y;l 3 la /ialr .ksñka'

  Bfha ^05& rd;s‍%fha mej;s 3 jk ;r.fha§ o mdlsia;dkhg ,l=Kq 136 l chla w;alr foñka Tyq Y;lhla /ial<d'

  ;r. 3 lska iukaú; ;r.dj,shl§ msg msg Y;l 3 la /ia l< f,dj 8 jk ms;slrejd f,io ndn¾ widï jd¾;d w;rg tla jqKd'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: සංගක්කාර ආසන්නයට තවත් ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණෙයි (VIDEO) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top