728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, October 26, 2016

  අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න ලසිත් මාලිංග කැමැත්ත පලකරයි (VIDEO)

  wjqreoaola ;siafia f,v wef|a bkak bIdkag Wmldr lrkak ,is;a ud,sx. leue;a; m,lrhs ^VIDEO&
  wïn,kaf.dv .,f.dv kj Pkmofha mÈxÑj jhi wjqreÿ 18la jk bIdka l=udrg Ishan Kumara w;afj,d ;sfhk brKu .ek  Gossip King wms Thd,j Bfha ^25& oekqj;a l<d'

  2015 jif¾ PQ,S udfia ojil ;re‚hla Èyd n,mq isoaêhlg mqoa.,hska y;rfofkla tl;=fj,d fmd,a,lska ysig myr§u ksid wjqreoaolg jeä ld,hla bIdka bkafka f,v wef|a'

  bIdkaj iqj lr.kak thdf.a wïuhs ;d;a;hs fokaku yq.la ÿla uykaisfjkjd' ta;a thd,g yq.la uqo,a wvqmdvq;a ;sfhkjd lsh,d Bfha ^25& thd,d wmsg lsõjd'

  b;sx Tkak Gm, lrmq fï mqj; oelmq ,is;a ud,sx. bIdka l=udrg Woõ Wmldr lrkak leue;a; m, l<d'

  fï ms<snoj wms Thd, bÈßfha§ oekqj;a lrkak iQodkï…''
  fï .ek óg l<skam, l< mqj; my;ska n,kak…'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අවුරුද්දක් තිස්සේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න ඉෂාන්ට උපකාර කරන්න ලසිත් මාලිංග කැමැත්ත පලකරයි (VIDEO) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top