728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 16, 2016

  නොසිතූ මොහොතක සිදුවූ අනතුරකින් ජීවිතය හැරගිය කවීෂාගේ දේහය බොරැල්ලට රැගෙන එයි - Photos

  fkdis;+ fudfyd;l isÿjQ wk;=rlska Ôú;h yer.sh lùIdf.a foayh fnd/,a,g /f.k ths - Photos 
  rx.k Ys,amskS lùId wfhaIdks Bfha WoEik isÿjQ ßh wk;=rlska Ôú;h yer.shd'

  miqj l¿fndaú, frdayf,a wehf.a foayh ;ekam;a lr ;snQ w;r fï jkúg lùIdf.a foayh fnd/,a, chr;ak u,a Yd,dfõ ;ekam;a lr ;sfnkjd'

  lùIdg wjika f.!rj oelaùu i|yd wo WoEik 8'30 isg iji 6'00 olajd lùIdf.a foayh tys ;ekam;a lr ;efnk njhs mjqf,a {d;sfhla wmfj; mejiqfõ'

  bka miqj lsߢje, msysá lùIdfka ksji fj; foayh /f.k hk w;r 19 jeks n%yiam;skaod lùIdf.a wjika lghq;= isÿlrk njhs jd¾;d jqfKa'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: නොසිතූ මොහොතක සිදුවූ අනතුරකින් ජීවිතය හැරගිය කවීෂාගේ දේහය බොරැල්ලට රැගෙන එයි - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top