728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, October 13, 2016

  විවිධ කටකතා පැතිරෙමින් තිබේ-ජනපති සහ අගමැති ඊයේ රෑ ගිය ගමන මෙන්න(PHOTOS)

  úúO lgl;d me;sfrñka ;sfí-ckm;s iy w.ue;s Bfha ? .sh .uk fukak^PHOTOS&
  rfÜ j;auka foaYmd,k ;;a;ajh iïnkaOfhka fï jk úg úúO lgl;d me;sfrñka ;sfnkjd'

  ckdêm;sjrhd ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd we;=¿ msßila kS;sh yuqjg f.k tau iïnkaOfhka l< m%ldYh;a iu. fï ;;a;ajh u;=j ;sfnkjd'

  tjka miqìul Bfha ^13&rd;%S fld,a¨‍msáh jd¨‍ldrdu úydria:dkfha fmryer ux.,H i|yd ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd iyNd.sjQ PdhdrEm my;ska oelafjkjd'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: විවිධ කටකතා පැතිරෙමින් තිබේ-ජනපති සහ අගමැති ඊයේ රෑ ගිය ගමන මෙන්න(PHOTOS) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top