728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 23, 2016

  අව්වට වේලන්න බැරිවුණු, වැස්සට හෝදන්න බැරිවුණු මහේලගේ මනුස්සකම - Photos

  wõjg fõ,kak neßjqKq" jeiaig fydaokak neßjqKq ufya,f.a ukqiailu - Photos
  fmaÿre;=vqfõ isg fojqkaor ;=vqjg olajd .uka lrñka .d,a," lrdmsáh frday,g ms<sld wdh;khla bÈlsßu i|yd wOdr tl;= lsÍu fjkqfjka meje;afjk TrailSL md.u fï Èkj, meje;afjkjd'

  ta i|yd ufya, chj¾Ok m%uqLj lghq;= lrk w;r j¾Idj uOHfha mjd Tjqka md .ufka ksr;jqfka fï whqßka'''''
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: අව්වට වේලන්න බැරිවුණු, වැස්සට හෝදන්න බැරිවුණු මහේලගේ මනුස්සකම - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top