ITN Youth Got Talent වැඩසටහනේදී අවුරුදු 17ක තරුණයෙක් ලේ වගුරවමින් කල ඇඟේ ලේ වතුරවෙන වැඩේ


ITN Youth Got Talent jevigyfka§ wjqreÿ 17l ;reKfhla f,a j.=rjñka l, wefÕa f,a j;=rfjk jefâ
fmdä fld,a,f.a weÕ ;=jd, j, f,a j,ska keú,d Tn fuh wkq;u; lrkjdo@ w;s ixfõ§ oiqka iys;hs
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.