728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, October 8, 2016

  මාතරින් දුම්රියට පැන CCTV වීඩියෝවේ සටහන්වූ තරුණයා මරණයට පෙර ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් එය දැනුම්දුන් හැටි මෙන්න

  ud;ßka ÿïßhg mek CCTV ùäfhdafõ igykajQ ;reKhd urKhg fmr f*ianqla .sKqfuka th oekqïÿka yeá fukak
  ud;r ld,sodi m‍%foaYfha§ Bfha ^8&ÿïßhg mek Èú kid.;a ;reKhd urKhg fmr ish f*ianqla .sKqfï wjika igyk ;nñka urKh ms<sn|j bÕs m, lr ;sfnkjd'

  tys i|yka jkafka —uf.a uq¨‍ ðúf;au tmd fj,d ;sfhkafka'wo ux ðj;a fjk wka;su oji fjkak mq¨‍jka'ta;rug uf.a uq¨‍ Ôúf;au ug tmd fj,d'˜ f,ihs'

  l=reKE., m%foaYhg hEug flala f.k taug ud;r meñK we;s fuu ;reKhd fma‍%u in|;djla uq,alr .ksñka Èú kidf.k we;s njhs mejfikafka'

  Tyq ÿïßhg mksk wjia:dj CCTV ùäfhdajl igyka ù ;sfnkjd'

  tu ;reKhdf.a f*ianqla igyk my;ska oelafjkjd'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: මාතරින් දුම්රියට පැන CCTV වීඩියෝවේ සටහන්වූ තරුණයා මරණයට පෙර ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් එය දැනුම්දුන් හැටි මෙන්න Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top