728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, October 1, 2016

  ලංකාවේ කෙල්ලෙක් ගැන ඉන්දියාවේ කොල්ලෙක්ට ඇතිවුණු හැගීම නිසා අම්බලන්ගොඩ මුහුදු තීරයේදී කරපු කැත වැඩේ

  ,xldfõ fl,af,la .ek bkaÈhdfõ fld,af,lag we;sjqKq ye.Su ksid wïn,kaf.dv uqyqÿ ;Srfha§ lrmq le; jefâ
  wïn,kaf.dv uqyqÿ ;Srfha Èhkdñka isá ;re‚hlf.a miqmi m%foaYh iam¾Y l< njg ielmsg mqoa.,fhla fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

  weh uqyqÿ ;Srfha fi,a,ï lrñka isáh§ tlajru msgqmiska meñ‚ fuu ;reKhd úiska ;re‚hf.a msgqmi iam¾Y lsÍfï§ weh lE .id ;sfnkjd'

  miqj wïn,kaf.dv fmd,sishg fï nj oekqï §fuka wk;=rej Tyqj w;awvx.=jg f.k ;snqKd'

  tf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a 33 yeúßÈ bka§h cd;slfhla' iellre fmd,sishg mjid we;af;a fuu ;re‚h ÿgqúg wdYdjla we;sjQ njhs'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ලංකාවේ කෙල්ලෙක් ගැන ඉන්දියාවේ කොල්ලෙක්ට ඇතිවුණු හැගීම නිසා අම්බලන්ගොඩ මුහුදු තීරයේදී කරපු කැත වැඩේ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top