728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, October 7, 2016

  නොසිතූ මොහොතක අහිමිවූ දියණිය බලන්න ඉතාලි ඉඳන් කිංස්ලි ගෙදරට ආව මොහොත

  fkdis;+ fudfyd;l wysñjQ Èh‚h n,kak b;d,s b|ka lsxia,s f.org wdj fudfyd; 
  Èh‚h ñhhk úg b;d,s m%ix.hlg iyNd.S ù isá lsxia,s mSßia Bfha ^6& ,xldjg meñ‚hd'
  Tyq Èh‚hf.a foayh ne,Sug yels blau‚ka ksjig meñ‚ w;r ixfõ§ fudfyd;la ksidfjka Tyqj legqj tkakg ;j;a wfhl= Woõ ÿkafka fï isÿùu lsxia,s mSßiag ;ju;a ord.; fkdyels ksidfjka'
  fï Tyq ksjig meñ‚ wjia:dfõ PdhdrEmhl=hs'''  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: නොසිතූ මොහොතක අහිමිවූ දියණිය බලන්න ඉතාලි ඉඳන් කිංස්ලි ගෙදරට ආව මොහොත Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top