728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, October 5, 2016

  ෆ්ලෑෂ් බෑක් කම්පා වෙයි – දුවගේ අවසන් ගමනට කිංස්ලි පීරිස් අද හවස දිවයිනට

  *a,EIa nEla lïmd fjhs - ÿjf.a wjika .ukg lsxia,s mSßia wo yji Èjhskg
  *a,EIa nEla ix.S; lKavdhfï ks;H .dhk Ys,amS lsxia,s mSßia uy;df.a Èh‚h lùId uOqrx.s mSßia Bfha ^5&Èú uf.ka iuq .;a;d'

  ta jk úg *a,EIa nEla ix.S; lKavdhu iy lsxia,s isáfha b;d,sfha meje;afjk m%ix.hlg iyNd.S fjñkqhs'

  ta w;r isÿjQ fuu fYdalckl isÿùu;a iu. *a,EIa nEla ix.S; lKavdhu ;u f*ianqla msgqjg lùId uOqrx.s fjkqfjka fjkia lr ish fYdalh m< lr ;sfnkjd'

  *a,EIa nEla ix.S; lKavdhu fï jk úg;a b;d,sfha /£ isák w;r lsxia,s mSßia uy;d wo ^6&oyj,a 2'00g ,xldjg meñŒug kshñ;hs'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ෆ්ලෑෂ් බෑක් කම්පා වෙයි – දුවගේ අවසන් ගමනට කිංස්ලි පීරිස් අද හවස දිවයිනට Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top