728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, October 15, 2016

  කවීෂාගේ දේහය කළුබෝවිලට රැගෙන එයි

  lùIdf.a foayh l¿fndaú,g /f.k ths
  kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshl jk lùId wfhaId‚ kqf.af.dv cqì,s lKqj m‍%foaYfha§ wo ^16& w¨‍hu isÿ jQ ßh wk;=rlska Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

  fmd,Sish mejiqfõ weh .uka l< fudag¾ r:h nia r:hl .eàfuka wk;=r isÿj we;s njhs'

  u< isrer fï jk úg l¿fndaú, frdayf,a ;ekam;a lr ;sfnkjd' mYapd;a urK mÍlaIKh wo isÿ lsÍug kshñ;hs'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: කවීෂාගේ දේහය කළුබෝවිලට රැගෙන එයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top