728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 2, 2016

  උතුරේ ගිණි අවුලන විග්නේශ්වරන්ගේ ‘පුතා’ ඉරාජ් සමග කළ මියුසික් වීඩියෝව

  W;=f¾ .s‚ wjq,k ú.afkaYajrkaf.a ‘mq;d’ brdÊ iu. l< ñhqisla ùäfhdaj

  W;=re m<d;a m%Odk wud;H iS'ù'ú.afkaYajrka ‘t¿. ;ñ,a’ úfrdaO;d jevigyk iu.ska cd;sjdoh jmqrk njg oeä u;hla f.dvkef.ñka ;sfnkjd'

  tjeks u;hla f.dvkef.k w;f¾ .dhk Ys,amS brdÊ oekg meh lsysmhlg fmr isfha f*ianqla msgqjg woyila bÈßm;a lrñka i|yka lr we;af;a iS'ù'ú.afkaYajrkaf.a fmdä mq;d ;ukaf.a m<uq ñhqisla ùäfhdaj i|yd odhljQ njhs'

  Tyqf.a igyk iy ñhqisla ùäfhdaj my;ska oelafjkjd'


  Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: උතුරේ ගිණි අවුලන විග්නේශ්වරන්ගේ ‘පුතා’ ඉරාජ් සමග කළ මියුසික් වීඩියෝව Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top