Zig Zag Driving Sri Lankan Traffic


uymdf¾ l;sr v%hsúka oeïu jEka tfla wuq;= jevlE,a, vEIaleï tfla igyka ù ;snQ whqre
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.