728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, September 6, 2016

  Vijitha Rohana Wijemuni statement by Indika jyetiṣavēdī Totawatta is challenged by.

  ckm;s ffu;‍%S udi mylska ñh hkafka kE'' úð;a frdayK lshkafka f¾äfhda leiÜ ldrfhla - bkaÈl f;dgj;a;
  ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d bÈß udi myl ld,h ;=, taldka jYfhkau ñh hkafka hhs fcH;sYfõ§ úð;a frdayk úfÊuq‚ uy;d úiska l, m‍%ldYh fcH;sIfõ§ bkaÈl f;dgj;a; uy;d úiska wNsfhda.hg ,la lrhs'

  Tyq mjikafka úð;a frdayk úfÊuq‚ hkq leiÜ f¾äfhda lvhla mj;ajdf.k hk jHdßlfhl= ñi fcH;sIfõÈfhl= fkdjk njhs'

  flfia fj;;a miq.sh ld,h mqrdu bkaÈl f;dgj;a; uy;d úiska uE;l mejiQ wkdjels úYd, m‍%udKhla jer§ .sh wdldrh wka¾cd,h Tiafia ´kE ;rï fidhd.; yel'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Vijitha Rohana Wijemuni statement by Indika jyetiṣavēdī Totawatta is challenged by. Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top