Sidu | Episode 28 14th September 2016


fudlgo wfka wkqkaf.a l;d wyf.k bkafka" tal krl jevla f;arekdo irK@ 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.