piumi hansamali speaks about social media selfie photo harin fernando


nqlsfha hk mshqï tlal wEu;s .djmq fi,a*S PdhdrEm j, wE;a; ke;a; mshqñ fy<slrhs 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.