Friday, September 9, 2016

Massage Prank in India | 2016 Latest Pranks in India | One in All


Tn;a uidÊ fikag¾ j,g hkjo hkak ys;df.k bkakjo hkak l,ska yefudau fïl wksjfrkau n,kak 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...