Monday, September 19, 2016

Kumar Sangakkara's catch to dismiss Ravi Bopara


n,kak ms;slre myr t,a, lrkak;a l,ska ix.d okakjd fudloao fjkafka lsh,d'
ge,kaÜ tl lshkafka fukak fïjg' n,kakflda msiaiq yefokjd
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...