is it real iPhone 7 waterproof & water resistant


w¨‍;a iPhone 7 tl j;=rg oeïud'' fudlo jqfKa lsh,d n,kak' ùäfhda 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.