Saturday, September 10, 2016

Indika is a mental patient, Dr. Thotawatte RAMANAYAKE that the real story?


bkaÈl f;dgj;a; lshkafka udkisl frda.sfhla Dr'rdukdhl uy;d lshk fï l;dj we;a;lao@ 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...