Hasantha Rap Amazing Speech Must Watch


wïud ;d;a;d wu;l lrñka l=Kqyrem lshk fudavhskag wgmÜgfu yika; wef~kak lsõj l;dj
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.