duminda silva last moment in highcourt


urŒh oKavkh ,nd§fuka wk;=rej ÿñkao is,ajd /f.k .sh whqre''fukak ùäfhdaj 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.