728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, September 5, 2016

  CCTV footage soldier in Ratmalana Airport

  r;au,dfka jeks jeks mdf¾ .sh .=jka fin,d jEka r:fha yemqKq yeá - CCTV o¾Yk 
  r;au,dk .=jka yuqod l|jqrg wkqhqla; ks,Odßfhl= miq.shod rd;%S ld,fha idohla ksuù îu;ska hoa§ l|jqr wi< mdf¾ jEka r:hl yemSu ksid ure oel ;snqKd' Tyq rd;%S ld,fha jdykfha yemqK wdldrh oelafjk CCTV ùäfhda fï jkúg m%isoaO lr ;sfí'    Tyq ñhf.dia we;af;a .=jka yuqod finf,l= meojQ jEka r:hl .eàfuks'
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: CCTV footage soldier in Ratmalana Airport Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top