728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, September 25, 2016

  දඟයි.. වයින් කරපු බෝනික්‌කියක්‌ වගේ – මහේෂි මධුශංකා ගැන පැහැදුණ ඉන්දීය සුපිරි නළුවා කියූ කතාව

  oÕhs'' jhska lrmq fndaksla‌lshla‌ jf.a - ufyaIs uOqYxld .ek meyeÿK bka§h iqmsß k¿jd lshQ l;dj
  miq.sh Èkl ,xldjg meñ‚ bka§h iqmsß k¿ kS,a ks;ska uqflaIa ,xldfõ fhdjqka ks<shl jk ufyaIs uOqYxld ms<sn|j meye§ug m;ajQ mqj;la jd¾;d jkjd'

  —f.dvla‌ oÕhs' thd yßhg jhska lrmq fndaksla‌lshla‌ jf.a ˜ hehs kS,a ks;ska uqflaIa weh iïnkaOfhka m%ldY lr ;sfnkjd'

  ufyaIs uOqYxld Tyq iu. .;a PdhdrEm lsysmhla o ish f*ianqla .sKqug tlalr ;sfnkjd'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දඟයි.. වයින් කරපු බෝනික්‌කියක්‌ වගේ – මහේෂි මධුශංකා ගැන පැහැදුණ ඉන්දීය සුපිරි නළුවා කියූ කතාව Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top