728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, September 23, 2016

  දුමින්දට මරණ දඬුවම දීම නිසා ක්ලාන්තය හැදුන ජනප්‍රිය නිළිය

  ÿñkaog urK o~qju §u ksid la,dka;h yeÿk ckm%sh ks<sh
  Ndr; >d;k isÿùu;a iu. ÿñkao is,ajdg urK o~qju §u ksid ckm%sh ;reK ks<shlg la,dka;h yeÿKq mqj;la i;s wka; mqj;am;la jd¾;d lr ;sfnkjd'

  tys i|yka jkafka fuu ks<sh fldKavh fndl=gq lrkak uE; ld,fha isg mgka .;a wfhl= njhs'

  rx.khg jvd fjk;a lghq;= ksid fï Èkj, weh l;dnyg ,laj we;s njhs mejfikafka'
  Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දුමින්දට මරණ දඬුවම දීම නිසා ක්ලාන්තය හැදුන ජනප්‍රිය නිළිය Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top