728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, September 13, 2016

  Amazing Video In Siria Must Watch

  fldl=j, t,aÆ isrlrejka yrl=ka f,i urd ou,d - whs tia ;%ia;fhda  w;s ìysiqKq f,i yÊ ieurE yeá  
  whs tia ;%ia;hka yÊ ieurE wldrh ms<sn| ìysiqKq mqj;la úfoia udOH wKdjrkh lrkjd'

  weußldkq T;a;=lrejka uia t,a,k wdldrfhka Wvq w;g t,a,d yrl=ka urk f,iskau fn,a, lmd urd oud ;sfnk njhs j¾;djkafka'

  whs tia ;%ia;hka úiska tu wjia:dfõ PhdrEm fm<la wka;¾cd,hg tlafldg ;snqKd'

  Tjqka fufia urdouk wdldrh Tjqka kïfldg we;af;a uhdfõ ks¾udKh hkqfjks

  isrlrejka 12 fofkl= fufia urd oud we;s njhs jd¾;d jkafka'

  tu ùäfhdaj iy PdhdrEm my;ska krUkak'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Amazing Video In Siria Must Watch Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top