728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, August 18, 2016

  World's fastest man Olympic men's 200 meters race again reducing its event

  f,dj fõ.j;a u ñksid T,sïmsla ógr 200 msßñ Odjk biõfõ§ kej;;a ish wKil m;=rejhs 
  200;a Èkd fnda,aÜ b;sydi .;fjhs


  iqmsß flá ÿr Odjl cefuhsldfõ Wfihska fnda,aÜ fujr T,sïmsla Wf<f,a ógr 200 msßñ Odjk biõj ch .;af;a h'

  ta ;;amr 19'78l ld,hla igyka lrñks' Tyq 2008 îðx iy 2012 ,kavka T,sïmsla Wf<f,a§ o ógr 200 Odjk biõj ch .;a l%Svlhd hs'

  ta wkqj fnda,aÜ wo b;sydihg tla jQfha" wLKavj T,sïmsla Wf<, 3l§ ógr 200 Odjk biõj ch .;a f,dj m<uq l%Svlhd f,isks' Tyq miq.shod wLKavj 3 jk jrg;a ógr 100 biõfõ T,sïmsla rka molalu o Èkd .;af;a h'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: World's fastest man Olympic men's 200 meters race again reducing its event Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top