728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, August 9, 2016

  Wijayan Nandasiri Face book Post

  úch kkaoisß .ek k¿ ks<shka iy l%Svlhka uqyqKq fmdf;a l< igyka 
  m%ùK rx.k Ys,ams úch kkaoisß uy;df.a urKh .ek rgu ÿla fjkjd' fï iqkaor ñksid rgla yskeiaiqjd Tyq ke;s wvqj mqrjkak ;j;a l,dlrefjla kej; ljodj;au tkafka keye'

  Tyq .ek wfma l%slÜ l%Svlhka ish Üúg¾ .sKqfï fï wdldrhg igyka ;nd ;snqKd'  úch kkaoisß uy;df.a urKh .ek f*ianqla tfla bkak k¿ ks<shka lsysmfofkla ish fYdalh fuf,i igyka lr ;snqKd'


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Wijayan Nandasiri Face book Post Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top