728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, August 22, 2016

  Weraduna Thena - Anushka Udana ft Terisha Chathurika {Derana eTunes}

  ˜‍jia;s˜‍ ;=,ska Tn mskjk wkqYal .hk fï .S;h i;H isoaÈhla weiqßka ks¾udKh l, tlla nj oek isáhdo@
  .S;fha rEmrduq fyd¢ka n,kak' iuyr ia:dk fnd| lr ;sfhkafka i;H mska;=r ksihs'
  kuq;a .S;hg úreoaOj oekgu;a kvqjla'''
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Weraduna Thena - Anushka Udana ft Terisha Chathurika {Derana eTunes} Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top