Weraduna Thena - Anushka Udana ft Terisha Chathurika (Official Music Video)


i,a,s fjkqfjka fIß,a lidoh w;yer hhs''' ,xldj lKmsg fmr¨‍ fIaß,af.a isoaêh fukak n,kak 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.