728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, August 11, 2016

  Vijaya Nandasiri artiste goodbye the b janan̆gaga

  úch kkaoisß l,dlrejdg iuqfokak wd uy ckÕ. 
  wNdjm%dma; m%ùk l,dlre úch kkaoisß uy;df.a foayh ms<sno wjika lghq;= wo miajrefõ isÿ flreKd'
  ta wjia:djg l,dlrejka foaYmd,k{hska we;=¿ w;súYd, msßila .,alsiai ksi, fijK iqidk N+ñhg /iaj isáhd'
  Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Vijaya Nandasiri artiste goodbye the b janan̆gaga Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top