728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, August 24, 2016

  VAT Bill withdrawn at last

  Èk 3lg fmr meyer .ekqKq nïn,msáh jHdmdßlhdf.a u< isrer udjke,af,ka fidhd .efka 
  remsh,a fldaá foll lmamï uqo,la b,a,ñka miq.sh 21 jeksod meyer .kakd ,o 29 yeúßÈ jHdmdßlhdf.a u, isrer udjke,a, fyïud;.u ud¾.hla wi,§ fidhdf.k ;sfí’
  {d;Ska úiska Tyqf.a u< isrer y÷kdf.k we; fmd,Sishs úiska fï iïnkaofhka jeäÿr mÍla‍IK wrUd we;
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: VAT Bill withdrawn at last Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top