Sunday, August 28, 2016

Tilakratne Dilshan Final Retirement Speech, Srilanka vs Australia 3rd ODI 2016


tlaÈk msáhg iuqÿka È,aYdka udOHg l< w;s úfYaI jQ fy<sorõj''æ 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...