728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, August 26, 2016

  'Sturgeon whisperer' lands legendary 650lb 'Pig Nose' fish

  f,dju l<Uñka ;reKfhla úiska ckm%jdofha mej; tk ud¨‍fjla mKmsáka fidhd.kS 
  bmer‚ ckm%jdo j, oelafjk ud¨‍fjla fidhd.ekSug 19 yeúßÈ ;reKfhla iu;a jQ mqj;la British Columbia j,ska jd¾;d jkjd' jir 40l muK ld,hla fuu ud¨‍jd fidhd.ekSug fjfyi oerejo th È.ska È.gu ckm%jdohla muKlau jQjd' flfia fj;;a miq.shod Nick McCabe kï fuu ;reKhd tu ud¨‍jd h;d¾:hla njg m;a lsÍug iu;a ù ;sfnkjd' wod< ud¿jd ckm%jdofha mej; tkafka Pig Nose ^W!re kyh& kñka'
  tu wjia:dj my;ska krUkak'
  Wmqgd .ekSu : www.hirunews.lk
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: 'Sturgeon whisperer' lands legendary 650lb 'Pig Nose' fish Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top