Sri Lankan Talented Solder Everyone Must Watch this Video


,xldfõ w;l=hs ll=,l=hs ke;s wndê; finf,la l, ,xldj fy,aÆ jefâ n,kakflda woy.kak neßfjhs 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.