Sri Lanka vs Australia, 3rd Test Day 3 | Rangana Herath 6


wo leka.re b‚u úkdYlrñka rx.k fyar;a ,nd.;a iqmsß lvq¨‍ 6'hd¨‍jkag;a n,kak SHARE lrkak' 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.