Speka About Vijaya Nandasere His Friend Must Watch


úch kkaoisß ms<sn| l,d f,dfõ <Õu ys;j;=ka lshQ ÿlanr l;d
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.