Rohitha Rajapaksa - Lanwee (Prod. by Pasan Liyanage)


uyskaof.a nd, mq;a frdays; rdcmlaI ish fmïj;sh iu. rÕñka .hk wÆ;au .S;h fukak WKq WKqfju 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.