Real Story In Mathara Every School Boys And Girls Must Watch This Video


ud;r me;af;a isÿjQ i;H isÿùula fï ùäfhdaj n¨‍fjd;a fld,af,da uerej;a biafldaf,a ldf,a ,õ lrk tlla kE 
yefudagu n,kak Share lrkak n,kak wefgka fmd;af;ka t,shg tkak l,ska ,õ lrkak .sys,a,d fj,d ;shk foa Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.