Monday, August 29, 2016

President's website hacked kirīmagæna happy - his daughter a scholarship?


ckm;sf.a fjí wvúh yela lsÍu.ek i;=gqhs - orejg YsIH;ajhla @ 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...