728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, August 17, 2016

  Poya Day Amazing news In Sri Lanka Must Read

  fmdah ojfia lr.;a; uyd mdm l¾uh nqlsfha f,dl=jgu m;a;= fjhs
  wo fmdah ojila' yenehs mõ lrk whg fmdah lsh, fjkila kE' fï lshkak hkafka ta jf.a l;djla' fï l;dj ;snqfKa uqyqKq fmdf;a' ta jf.au l;djg wod< PdhdrEm;a uqyqKq fmdf;a m< fj,d ;snqKd'

  n,kakflda' fï wh fï mõldr jefâ lrkak hk ;%s frdao r:fha biairy Wäkau .y, ;sfhkafka —Y%S o<od iñ÷ irKhsæ˜ lsh,hs' n,kakflda mõ lrk .uka O¾ufha msysg;a b,a,,d iaál¾ w,jka bkak lÜáh lrkak .sh jefâ'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Poya Day Amazing news In Sri Lanka Must Read Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top