728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, August 5, 2016

  Piyumi Hansamali And Wishwa In Hotel

  mshqñ yxiud,s úYajg ÿkak WKqiqï ydÿ
  újdyl rE /ðK ;r.dj,sfha f;aÍfï ;r. fï Èkj, meje;afjkjd' úYaj fmf¾rd yd mshqñ yxiud,s;a fï Èkj, ta i|yd ;r.lrejkag Woõ lrk wdldrh wmsg oel.kak ,enqKd'

  ta w;r;=f¾ fld.a.,È mej;s f;aÍfï jghlÈ mshqñ yxiud,s iy úYajf.a PdhdrEm lsysmhla fï jk úg wka;¾cd,hg tl;= ù ;sfnkjd' flfia fj;;a Tjqka fofokd fyd| ñ;=rka njhs jd¾;d jkafka'


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Piyumi Hansamali And Wishwa In Hotel Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top