Wednesday, August 31, 2016

No power is hidden in a pillow the whole world Lankan son Victoria reservoir


,xld mqf;la úlafgdßhd c,dYfhka rggu úÿ,sh fok f,dj fu;ala fidhd fkd.;a l%uhla fidhd .kS Tn;a wfmfoa 
wfmalu w.hk flfklakï f,daflgu fmakak Share mdrla oduqwkq.%dylhka

Loading...